Ongevallenpolis

Uw gezin verzekerd 24 op 24 uur.

U bent loontrekkende of zelfstandige? Als zelfstandige heeft u reeds onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Of u zoekt een goedkoper alternatief, voor u en uw gezinsleden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Wij verzekeren u voor de ongevallen uit het privé-leven.
Waarborgen: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.
U kiest eerst één of beide hoofdwaarborgen:

  • kapitaal bij overlijden;
  • kapitaal bij blijvende invaliditeit. een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid of een dagvergoeding in geval van hospitalisatie;
  • de medische kosten.